deutsch english

 ..

. ....

.


عذرا جعفری و گیسو جهانگیری


مرضیه مرتضی لنگرودی و عذرا جعفری


شریفه خانم

تقویت جنبش زنان در افغانستان: تجربه های ملی و فرا ملی


سمیناری یک روزه تحت عنوان " تقویت جنبش زنان در افغانستان: تجربه های ملی و فرا ملی" که فعالان حقوق زنان را از افغانستان، هندوستان، تاجیکستان و ایران گرد هم می آورد، به تاریخ هفتم ثور ۱۳۸۷ برگزار خواهد شد.

این سمینار نه تنها فرصتی خواهد بود تا در مورد ویژگی های جنبش زنان در افغانستان و کشور های همسایه بیاموزیم، بلکه فضایی را ایجاد خواهد کرد تا به تبادل تجارب پرداخته و زمینه مناسبی را برای اقدامی مشترک بین فعالان حقوق زنان، سیاستمداران زن، روزنامه نگاران، وکیلان، هنرمندان و فیلمسازان منطقه فراهم کنیم.

بخش نخست این روز شامل میزگردی خواهد بود حول محور نقش جامعه مدنی و گروههای زنان در ایجاد یک جنبش - جنبش زنان در افغانستان بین پیروان سازمانهای غیر دولتی ( انجوها) و اقدام سیاسی- و سعی خواهد کرد با اشاره به مواردی از تاجیکستان، جنبش های حقوق زنان مسلمان در هند و کمپاینهای کنونی حقوق زنان در ایران، پیوندی را بین مسائل محلی و نگرانیهای جهانی بیابد.

در قسمت دوم این روز، فیلم مستند نری عدالت (دادگاه زنان) اثر دیپا دهانراج (هندوستان) به نمایش گذاشته خواهد شد. این فیلم به استناد یک اقدام حقوقی متفاوت و خود-گردان پرداخته است که به مداخله سلسله مراتب ساختار حقوقی موجود در هند می پردازد. یکی از امتیازات این سمینار این است که در آن امکان مباحثه ی گروهی و تبادل آراء وجود خواهد داشت.