deutsch english

اسناد و مدارک

طرز دید---اراده ی راسخ ---عناوین

 

اسناد و مدارک

انتشارات آن-لاین و دوزبانه اسناد و مدارک به گردآوری متون و مصاحبه های متخصصین افغانستان، ایران، هندوستان، و آلمان می پردازد و همچنین کلیپهای تصویری از گفتگوهای منتخب که در جشنواره ی فیلم برداشت دوم در کابل بهار سال ۱۳۸۷ برگزار شده بود، ارائه می کند. به عنوان استنادی از تمامی مراحل پروژه ی اسپلایس این، این انتشارات به انعکاس پروژه های انفرادی پرداخته و دیدگاهها و درون مایه های مختلفی را در رابطه با مضمون, گردهم آورده و برداشت های متفاوتی که از این جشنواره شده است را آشکار می کند.


____________________________________________________________________________________________________________________